• 80/2 Yen The St., W.2, Tan Binh Dist, HCMC
  • info@huynhgia.vn

200.000+ MEMBERS

FAMIRUN – THE BEST COMMUNITY OF RUN LOVERS IN VIETNAM

New Posts

Running Knowledge

tempo-run
run-for-your-life
famirun 360 độ

 

 

WORKSHOP FAMIRUN

JOIN NOW

 


 

 

 

 

CHALLENGE FAMIRUN

JOIN NOW

 

 

 

 

 

NEWS 360° FAMIRUN

JOIN NOW

 

 

 

RUNNING NUTRITION

ABOUT FAMIRUN

FAMIRUN là câu lạc bộ được sự tài trợ của thương hiệu FAMINUTS.
Với sứ mệnh xây dựng cộng đồng chạy bộ vì sức khỏe, chúng tôi thường xuyên xây dựng những thử thách để thành viên luyện tập cho mình thói quen về vận động, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh và đầy năng lượng.
Ngoài những thử thách với quà tặng hấp dẫn, chúng tôi kết hợp với những HLV, chuyên gia dinh dưỡng để hỗ trợ các thành viên về kỹ thuật, dinh dưỡng trong luyện tập để có sức khỏe tốt hơn.